1.این مجموعه امادگی دارد،افراد مستعد در زمینه فروش محصولات،با توجه به قوانین داخلی شرکت اقدام به اعطای نمایندگی نماید.

 

2.افرادی که مایل به استخدام در شرکت البرز ماکیان هستند،میتوانند فرم مربوطه را تکمیل کنند تا در صورت لزوم با ایشان تماس حاصل شود.

 

3.اشخاص حقیقی یا حقوقی در صورتی که تمایل به عقد قرارداد،جهت دریافت مشاوره پرورش یا مشارکت در پرورش دارند نیز میتوانندنسبت به تکمیل و ارسال فرم درخواست اقدام نمایند.