در شرایط فعلی بازارها و اصناف که رقابت تنگاتنگی حاکم است، افرادی موفق به ابقا و رشد هستند که با برنامه دقیق و اجرای صحیح، مشاوره قابل‌اطمینان و استفاده از تجربیات دیگران گام بردارند.
مجموعه تولیدی، بازرگانی و پرورش البرز ماکیان با در اختیار داشتنم کادر مجرب در بخش‌های مذکور، اقدام به ایجاد حلقه مورد وثوق درزمینه صنف دام، طیور و آبزیان نموده است.

صحت این مدعا، دستیابی به بهترین عملکرد پرورش در طی دوره، طبق جدول اهداف عملکرد نژاد جوجه‌های گوشتی در واحدهای تحت نظارت و پرورش مستقیم و دائمی تحت تملک این شرکت است؛ که این مهم جزء به تولید موفق دان آماده میسر نمی‌شود.
کارخانه البرز ماکیان با شعار “هرروز باید بهتر بود” تمام همت و قدرت خود را بکار بسته تا هدف خود را محقق کند، لذا جهت نیل به این مهم، از مجرب‌ترین افراد در راستای تهیه بهترین جیره به روش آنالیز پویا و نیز استفاده از به‌روزترین دستگاه‌ها برای کیفیت محصول استفاده می‌کند.
بخش بازگانی به‌عنوان قدیمی‌ترین و اولین پله از مراحل چندگانه حصول موفقیت، استراتژی خود در تأمین بهترین مواد اولیه از فروشندگان معتبر تبیین کرده است و با توجه به تجربه بالا و سابقه طولانی در این زمینه شاخص عملکرد بالاتری نسبت به سایرین کسب کرده است.