دسته‌بندی نشده

در شرایط فعلی بازارها و اصناف که رقابت تنگاتنگی حاکم است، افرادی موفق به ابقا و رشد هستند که با برنامه دقیق و اجرای صحیح، مشاوره قابل‌اطمینان و استفاده از تجربیات دیگران گام بردارند.
مجموعه تولیدی، بازرگانی و پرورش البرز ماکیان با در اختیار داشتنم کادر مجرب در بخش‌های مذکور، اقدام به ایجاد حلقه مورد وثوق درزمینه صنف دام، طیور و آبزیان نموده است.

Continue reading